Brandstrategi løsninger

Fra anonymt produkt til stærkt brand

Uanset hvor din virksomhed står idag, kan vi rykke dig et andet sted hen. Hen imod synlighed og salg. Få mere at vide om priser.

Er dit brand en uåbnet gave?

Du har ret til at være et brand! Og dine produkter kan meget mere end du tror.

Med brandstrategiske løsninger fra Publi, kan du gå fra at være et anonymt tilbud om ydelser, til at være en attraktiv følelsesmæssig relation, som dine kunder har lyst at købe ind i. Branding tiltrækker kunder der deler værdier med dig.

Få en køreplan for ny eller optimeret brandstrategi, som kan skabe omsætning. Du får konkret forretningsudvikling og konkrete tiltag. Undgå grundlæggende fejl med målgrupper, kommunikation og visuelle valg. Brug adfærdspsykologi til at møde dine fremtidige kunder på den mest optimale måde. Branding virker!​

"Mit brand fremstår ikke tydeligt"

Det visuelle er noget de fleste kan forholde sig til. Vi forholder os til det øjet skal se, men også hvad øjet fortolker, derfor står det visulle heller ikke alene, men er en del af dine samlede branding. Vi arbejder med at skabe den oplevelse som gør, at dine kunder afkoder dine værdier på den mest effektive måde. Det er navnetræk, logo, form, farver, design og bevægelse. Det kan være store og små greb. I en branding løsning til din virksomhed, hjælper de alle med at øge værdien i dit brand, så din kunde forstår at de får værdi ud af at handle med dig. Visuel branding, gør din mission tydelig for dine kunder og dine samarbejdspartnere. Få en skarp visuel branding og skil dig ud fra dine konkurrenter.
VISUEL BRANDING

"Hvad er min fortælling?"

Storytelling er et element i din brandstrategi. Mange har skrevet meget begavet om storytelling. Det var ligefrem en bevægelse i 00´erne. Når jeg laver storytelling for din virksomhed, betyder det i praksis at jeg får alle dine forskellige elementer til at samles og udtrykke dine kerneværdier, på en måde så dine kunder forstår hvad du giver dem - og at de kan regne med dig. Men er man en dygtig formidler, kan man vel få selv det mindste til at se stort og flot ud? Ja, muligvis. Men det er ikke meningen - for vamt luft holder aldrig længe. Meningen er at det skal være ærligt, forståeligt og dermed virkningsfuldt. Vælg en branding løsning til din virksomhed, og giv dine kunder en oplevelse med storytelling.
STORY TELLING

"Jeg vil noget nyt med mit brand"

Jeg har stor erfaring med rebranding, og det er noget af det mest givende man kan gøre for sin virksomhed. Nogle gange kommer behovet indefra, og andre gange gør omgivelserne, at man må revurdere sit brand. Rebranding kræver mod, fordi det indebærer at man stiller nærgående spørgsmål til "alt det man egentlig altid har synes var rigtigt". De som tør vinder. De som holder fast ved det gamle, spiller sig selv langsomt ud af banen og kunderne finder konkurrenten. En rebranding kan være stor og omfattende, men også mindre, overskuelig og med stor virkning. Rebrand din virksomhed imens din kunde stadig er hos dig.
REBRANDING

"Vi mangler en køreplan"

En brandstrategi beskriver helt grundlæggende de elementer som vores brand skal bygges op af - eller på. Din overordnede køreplan og vise stjerne, hvis vi skal være lidt filosofiske. Strategien er uundværlig, fordi den i sin natur, skal sammenfatte det din virksomhed laver og formidle det på en måde, så det bliver troværdigt. Mangel på en brandstrategi, kan føre til stort forbrug af tid og budget på elementer, som ikke bakker op om det samlede mål. Og dermed undergraver det vigtige arbejde, du udfører hver eneste dag. Overbevis dine kunder med en stærk branding løsning - få en strategi og vid at din arbejde og investering er fokuseret på målet.
BRAND STRATEGI
Kunderne køber dit brand – ikke dit produkt
Branding er den immatrielle værdi af vores virksomhed. Tag fx den lille virksomhed der har nogle lokaler fyldt med møbler, computere, måske et par biler, måske et par kaffemaskiner, en kopieringsmaskine, AV-udstyr, alarmudstyr osv. Alt dette er den materialle værdi. Forestil dig nu at alle lokalerne brænder lørdag nat og alt er ødelagt. Hvad har vi så egentlig tilbage? Alt! Altså bortset fra alt det materielle, som kan erstattes fuldstændig lavpraktisk. Men vores virksomheds brand, altså hele den værdi som alle forbrugere kender os for ude i verden – det er HER vores store værdi ligger. Og da det er vores brand, som vores kunder køber ind på, så er vores brand altså fuldstændig afgørende for vores virksomheds eksistens i denne verden.
 
Rebranding – når virksomheden har rykket sig
De fleste virksomheder er i rygende udvikling, hver eneste dag. Derfor oplever vi løbende at vores brand ikke længere stemmer helt overens med, hvor vi befinder os. De virksomheder som formår at udvikle brandet i samme fart, er gode. Men ikke alle får det hele med i farten, derfor møder jeg ofte virksomhedsejere som siger – min branding er totalt forældet. Mit svar på det er: Rebranding. Det vil sige, at vi går ind og får samlet op på alle de nye værdifulde elementer, som virksomheden har udviklet sig med, og dette får vi formidlet ved hjælp af en rebranding – altså en formidling til omverdenen af, hvor virksomheden nu befinder sig og hvad omgivelserne nu kan forvente af os.
 
Visual branding
En virksomhed kan brande sig gennem mange kanaler og platforme, og i det hele taget på mange forskellige måder. Visuelt, er navn og logo noget helt elementært. Farver og design kan de fleste også forholde sig til, det er det man kalder visual branding.
 
Storytelling
Fundament for branding er selve vores fortælling om os selv – altså f.eks måden vi taler på i det offentlige rum. Det er også måden vi servicerer vores kunder. Det er måden vi udlever vores værdier på over tid, der er vores historie. Og det er et utroligt spændende stykke arbejde at dykke ned i. Det arbejde har vi stor erfaring med hos Publi.dk, og ofte finder vi frem til nye og helt uafdækkede guldklumper, som bliver til en værdifuld historiefortælling.
 
Stærke brands overlever oftere – også i krisetider
Branding er et vidtrækkende værktøj og en arbitrær størrelse med et kæmpe potentiale. Og da vores kunder køber lige så meget ind på vores produkter, som på vores brandværdi, bliver vi nødt til at have styr på begge. Og netop derfor er det afgørende af have en velunderbygget brand strategi. De som forstår at folde deres brand ud i mange sammenhænge, er dem som har stærke og levedygtige brands – også i krisetider.
 
Så – hvad kan branding gøre for dig og din virksomhed?
Den kan skabe synlighed og sælge dine varer. Den kan skabe en følelsesmæssig forbindelse mellem din potentielle kunde og dit produkt/ydelse og gøre det nemt  at forstå, hvad han skal med dit produkt.
Branding kan formidle din vare eller ydelse på en måde som giver mening for dine potentielle kunder. Branding gør dit produkt mere værd og gør vejen til din kunde kortere og mere præcis.